Reportáž 2019

V listopadu 2019, se konal v Praze již v pořadí třetí festival autorských šperků "Jewelry Fest Prague 2019" - festival radosti a krásy, setkání a nových objevů.

Letošní rok se na festivalu sešlo celkem 20 designérských mistrů ze 7 zemí světa, a veřejnosti bylo představeno více než 400 ručních autorských děl a prací.

Ve slavnostní atmosféře, doprovázené živou hudbou, měli návštěvníci možnost pokochat se či vybrat si autorské šperky, obdivovat jedinečná mistrovská díla a taktéž komunikovat s jejich autory.

V soutěži o nejlepší šperk festivalu, obsadila první místo autorská kabelka designérky Natalie Borey - "Babí léto". Druhé místo získal náhrdelník "Rajská zahrada" od Natalyi Mariash a třetí místo obsadil náhrdelník "Florentina" od designérky Martiny Křížové.

Náhrdelník "Rajská zahrada" od Natalyi Mariash, zvítězil v soutěži sympatie publika, a pouze o dva hlasy méně, obdržel náhrdelník "Duše" od Milana Skrezyny.

Pro designéry a zahraniční vystavovatele, byl organizovan výlet do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a taktéž do perličkové továrny. 

Speciální poděkování za podporu vyjadřujeme společnosti Preciosa Ornela a nádhernému hotelu "The President Hotel Prague". Čtvrtý festival autorských šperků "Jewelry Fest Prague", je naplánován na  22.11.2020.

Chcete-li získat pozvánku předem, zaregistrujte se, prosím, na stránce "Registrace". Informace pro designéry, kteří by chtěli zúčastnit festivalu jsou na stránce "Autoři 2020."

Více fotografií a informací můžete nalézt na našem Facebooku či Instagramu.


Těšíme se na vás na čtvrtém festivalu autorských šperků 22 listopadu 2020!

Репортаж 2019

16 ноября 2019 года состоялся уже третий фестиваль авторских украшений Jewelry Fest Prague - праздник радости и красоты, встреч и открытий. В этом году на фестиваль собрались 20 мастеров из 7 стран мира, публике было представлено более 400 произведений ручной работы. В торжественной атмосфере, в сопровождении живой музыки, посетители рассматривали и выбирали украшения, восхищались уникальными шедеврами и общались с их авторами.

В конкурсе на лучшее украшение фестиваля первое место заняла сумочка «Бабье лето»  Натали Борей, второе место - колье «Райский сад» Натальи Мариаш, а третье место - колье «Флорентина» Мартины Марты Крижевой. В конкурсе зрительских симпатий победило колье «Райский сад» Натальи Мариаш, а всего на два голоса меньше получило колье «Душа» Милана Скрызына.

Для дизайнеров-гостей Чешской Республики была организованна поездка в Музей стекла и бижутерии Яблонец-над-Нисоу и на завод бисера. 

Отдельную благодарность за поддержку выражаем фирма Прециоза Орнела и восхитительному отелю The President Hotel Prague.

Четвертый праздник Jewelry Fest Prague запланирован на 22 ноября 2020 года. Для того, чтобы заблаговременно получить приглашение для посетителя, зарегистрируйтесь, пожалуйста, на странице "Registrace". Информация для дизайнеров, которые хотели бы выставить свои работы, находится на странице "Autoři 2020".


Увидеть больше фото и узнавать о последних новостях можно на нашей на наших страницах фейсбук и инстаграм.

До встречи на четвертом фестивале авторских украшений 22.11.2020!